Јануар-фебруар: месеци предшколаца

За родитеље који желе да буду “начисто” са степеном опремљености својих малих будућих ђака за полазак у школу, у јануару и фебруару припремили смо ОПСЕЖНО ТЕСТИРАЊЕ ПРЕДШКОЛАЦА у АЛГО Центру, са попустом од 20% у односу на редовну цену.

У нашем центру одабрали смо комплет (батерију) тестова која деци пружа изазов у форми игре, а родитељима и процењивачу поуздан и детаљан извор информација. Поносно истичемо да ретко која кућа располаже тестовима на које се у АЛГО центру ослањамо.

Тестирање обављамо на три нивоа, међу којима родитељи могу да направе избор. Будући да свесрдно радимо на томе да се развеје копрена “тајанствености” са психолошког тестирања, настојимо да упознамо и едукујемо родитеље о подацима које нам дају поједини тестови, и да им омогућимо да се укључе у одабир тестова који ће бити примењени. Тиме се уједно успешније усклађују родитељска очекивања и формирају превентивне стратегије за рад са дететом.

Тестирање обавља наш психолог обучен за неуропсихолошку дијагностику Љиљана Ранђић. Контакт: ljiljana@algocentar.rs

 • обухвата примену шест психолошких тестова: два теста општих способности (интелигенције – Kателов тест општих способности и ново издање Бендер-Гешталт визуомоторичког теста), три теста језичког развоја (TROG тест, Peabody тест рецептивног речника и Бостонски тест именовања), и једног широког неуропсихолошког теста (Рејов тест сложене фигуре)
 • овај комплет тестова одабран је тако да омогућава добијање јасне слике квалитета и порекла развојних и нарочито говорно-језичких сметњи детета
 • KАТЕЛОВ ТЕСТ ОПШТИХ СПОСОБНОСТИ:
  • тест који, сигурни смо, мало која кућа, па и институција има на располагању
  • драгоцен у погледу квалитета информација, и има велике предности над тестовима који се код нас најчешће користе у исте сврхе (РЕВИСK, Бине-Симонова скала)
  • неприкосновен када је у питању мерење опште интелигенције (g-фактора)
  • прикладан за процену менталних способности деце која имају говорно-језичке сметње, будући да искључује у великој мери утицај културе, образовања али и вербалних способности
 • БЕНДЕР-ГЕШТАЛТ ВИЗУОМОТОРИЧKИ ТЕСТ – нова верзија
  • даје богатство података о примарним и секундарним перцептивним способностима, способностима визуелне дискриминације, сложеније визуомоторне интеграције али и визуелног памћења
  • широка примена – како за идентификовање даровите деце, тако и деце са сметњама у учењу и развоју, за тестирање деце из спектра аутизма али и за детектовање емоционалних поремећаја
 • TROG тест
  • тест којим процењујемо граматичко-синтаксичко разумевање детета – способност важну како за свакодневни живот, тако и за савладавање школских задатака и изазова
  • добар показатељ финих граматичко-синтаксичких аспеката разумевања језика, те је добар за предвиђање будућег успеха у школи
  • богат извор информација – како за популацију типичне и даровите, тако и деце из спектра аутизма, церебралних сметњи и специфичних говорно-језичких сметњи
 • PEABODY тест
  • процењује разумевање говора (рецептивни речник) детета
  • добра допуна TROG тесту за децу која имају говорно-језичке сметње јер открива проблем на нивоу разумевања речи, независном од граматичко-синтаксичких конструкција
  • солидан показатељ будућег школског успеха, будући да се од детета захтева укључивање значења упоредо са обрадом перцептивно-акустичких података
 • БОСТОНСKИ ТЕСТ ИМЕНОВАЊА
  • самерава се способност обраде података на нивоу појединих речи – у обрнутом смеру од Peabody теста: не на нивоу разумевања, већ продукције говора
  • посебно осмишљен за тестирање деце са говорно-језичким сметњама и добро “хвата” порекло њихових специфичних форми, и није намењен за примену у општој популацији
 • РЦФ (Рејов тест сложене фигуре)
  • неизбежан неуропсихолошки тест, који представља основу сваке неурокогнитивне процене
  • показатељ многих неурокогнитивних функција-пажње, снаге визуелног памћења, перцептивне организације, дугорочног просторног памћења, а добро детектује когнитивна оштећења различитог порекла
  • као и Бостонски тест, не користи се за тестирање деце типичног развоја
 • обухвата примену два теста општих способности (интелигенције – Kателов тест општих способности и Бендер-Гешталт визумоторни тест), један тест језичког развоја (TROG) и четири најинформативније скале теста Акадија батерије
 • KАТЕЛОВ ТЕСТ ОПШТИХ СПОСОБНОСТИ:
  • тест који, сигурни смо, мало која кућа, па и институција има на располагању
  • драгоцен у погледу квалитета информација, и има велике предности над тестовима који се код нас најчешће користе у исте сврхе (РЕВИСK, Бине-Симонова скала)
  • неприкосновен када је у питању мерење опште интелигенције (г-фактора) и добро “хвата” део популације даровите деце
  • задаци конструисани тако да у великој мери искључују утицај културе и образовања, па је погодан за процену нивоа способности независно од утицаја услова одрастања, али и за процену менталних способности деце која имају говорно-језичке сметње
 • БЕНДЕР-ГЕШТАЛТ ВИЗУОМОТОРИЧKИ ТЕСТ – нова верзија
  • даје богатство података о примарним и секундарним перцептивним способностима, способностима визуелне дискриминације, сложеније визуомоторне интеграције али и визуелног памћења
  • широка примена – како за идентификовање даровите деце, тако и деце са сметњама у учењу и развоју, за тестирање деце из спектра аутизма али и за детектовање емоционалних поремећаја
 • ТРОГ ТЕСТ
  • тест којим процењујемо граматичко-синтаксичко разумевање детета – способност важну како за свакодневни живот, тако и за савладавање школских задатака и изазова
  • добар показатељ финих граматичко-синтаксичких аспеката разумевања језика, те је добар за предвиђање будућег успеха у школи
  • богат извор информација – како за популацију типичне и даровите, тако и деце из спектра аутизма, церебралних сметњи и специфичних говорно-језичких сметњи
 • АKАДИЈА субтестови:
  • ВЕШТИНА СТВАРАЊА ПОЈМОВА: 20 задатака који захтевају познавање односа, класификацију,  способност читања, и то на нивоу разумевања, као и писања, и усклађивање те способности са обрадом задатка и давањем одговора
  • АУДИТИВНО ПАМЋЕЊЕ: 15 задатака у којима дете треба да запамти и запише бројеве или речи које испитивач изговара, добро издваја децу од које се очекује да ће успешније да се носе са школским задацима будући да укључује садејство више психолошких процеса, чиме се оптерећује радна меморија, важан елемент пажње, мишљења и памћења
  • ВИЗУЕЛНО ПАМЋЕЊЕ: 10 задатака који  испитују способности перцепције и дискриминације, као и краткорочног визуелног памћења
  • СЛЕД И ШИФРИРАЊЕ: 20 задатака који  испитују спосовност формирања следа одабиром једног од понуђених облика – који се мењају по једном или више критеријума, бројева и речи, а задаци подразумевају проналажење кључа за дешифровање.
 • обухвата примену три теста – два теста општих способности (интелигенције) и један тест језичког развоја, а процена траје око сат и по времена
 • применом ове форме добијамо костур кључних, најрелевантнијих података када је у питању процена и предвиђање даљег развоја
 • KАТЕЛОВ ТЕСТ ОПШТИХ СПОСОБНОСТИ:
  • тест који, сигурни смо, мало која кућа, па и институција има на располагању
  • драгоцен у погледу квалитета информација, и има велике предности над тестовима који се код нас најчешће користе у исте сврхе (РЕВИСK, Бине-Симонова скала)
  • неприкосновен када је у питању мерење опште интелигенције (g-фактора)
  • прикладан и за процену менталних способности деце која имају говорно-језичке сметње, будући да искључује у великој мери утицај културе, образовања али и вербалних способности, док у исто време јако добро “хвата” и део популације даровите деце
 • БЕНДЕР-ГЕШТАЛТ ВИЗУОМОТОРИЧKИ ТЕСТ – нова верзија
  • даје богатство података о примарним и секундарним перцептивним способностима, способностима визуелне дискриминације, сложеније визуомоторне интеграције али и визуелног памћења
  • широка примена – како за идентификовање даровите деце, тако и деце са сметњама у учењу и развоју, за тестирање деце из спектра аутизма али и за детектовање емоционалних поремећаја
 • TROG ТЕСТ
  • тест којим процењујемо граматичко-синтаксичко разумевање детета – способност важну како за свакодневни живот, тако и за савладавање школских задатака и изазова
  • добар показатељ финих граматичко-синтаксичких аспеката разумевања језика, те је добар за предвиђање будућег успеха у школи, али и богат извор информација – како за популацију типичне и даровите, тако и деце из спектра аутизма, церебралних сметњи и специфичних говорно-језичких сметњи