Лиценце за професионалну употребу система

Осим у АЛГО центру, обука читању за децу по АЛГО систему доступна је и у лиценцираним вртићима и школицама.

Професионални модел рада доступан је установама – школицама, логопедским саветовалиштима и вртићима, које прођу обуку за рад у нашем центру. 

Овај модел омогућује обученом особљу да преносе стечено знање деци као АЛГО едукатори – а сам модел својим прецизно дефинисаним елементима и фазама обуке али и комплетираним материјалом – обезбеђује достизање дефинисаних исхода у тромесечном периоду обуке – код циклуса од 36 сесија, за почетнике, или током 18 сесија, код предшколаца који стартују са знатним знањем слова.

Осим система прилагођеног деци типичног развоја, професионални модел рада развијен је и за индивидуални рад са децом успоренијег говорно-језичког развоја и децом са тешкоћама у читању.

Поред стручне обуке васпитача, стручњаци нашег центра лиценцираним установама омогућавају супервизију у првом циклусу рада са децом и континуирану подршку у каснијем раду.

Контакт:

065 611 5774 – Љиљана Ранђић

Лиценца укључује:

Типови лиценце:

Обухвата материјале и обуку за:

  • групни рад са децом која немају знање слова нити развијене предчиталачке вештине (36 сесија) 
  • рад са предшколцима који стартују са знатним познавањем слова и спремају се за полазак у први разред (18 сесија)

Обухвата материјале и обуку за:

  • индивидуални рад са децом успореног говорно језичког развоја и са тешкоћама у читању
  • рад са предшколцима који стартују са знатним познавањем слова и спремају се за полазак у први разред (18 сесија)

Лиценциране установе

Вртићи и едукативни центри:
Логопедска саветовалишта:
  • логопедско саветовалиште “Логоигрица“, Београд, Бања Лука
  • логопедски кабинет “Логоланд“, Крагујевац
  • логопедски кабинет “Стин Ора“, Београд
  • логопедско-дефектолошки центар “Бузгановић“, Нови Сад