Читалачки почеци и АЛГО модел обуке

Едукација за стручњаке и све заинтересоване за област и проблеме почетног учења читања.

У склопу базичног семинара о почетном читању бавићемо се следећим аспектима:

 • Интердисциплинарним карактером самог феномена почетног читања
 • Факторима који утичу на почетно читање и читање уопште
 • Теоријско-развојним приступима проблему почетног читања
 • Разматрањем улоге фонолошке свесности у усвајању и развоју читалачке вештине
 • Истраживањима која бацају ново светло на концептуални приступ почетном читању
 • Улогом фактора ортографије на развој читалачке вештине и питања – зашто немамо одличне читаче када имамо најједноставније писмо?
 • Односом развоја функције читања и писања
 • Моделима почетне обуке читања код нас: расположивим дидактичким решењима, методским приступом, динамиком обуке
 • Разликама у облицима испољавања дислексије у различитим ортографским системима и питањем – зашто наше писмо има превентивни потенцијал у погледу специфичних сметњи у читању, а ми тај потенцијал не искоришћавамо?
 • Елементима Алго система раног/почетног читања – у чему је Алго модел иновативан и јединствен, шта је то у Алго моделу што олакшава читалачке почетке и зашто је погодан за примену и на млађем предшколском узрасту као и код деце са успоренијим говорно-језичким развојем
 • Зашто ће уз Алго деца с радошћу и лакоћом учити слова и освајати читалачке почетке те ће имати шансу да заволе читање од почетка
 • Зашто се едуканти радују Алго моделу и његовој примени у раду са децом

29.08.2020.
од 10-18 сати

ТЦ Пирамида, Ј. Гагарина 135а/39 (просторије вртића „Бубамарин лет“)

065 611 5774 – Љиљана Ранђић

Пријава за семинар је обавезна због ограниченог броја места. До формулара за пријаву можете доћи кликом на дугме изнад.​

 • васпитачима
 • логопедима и дефектолозима
 • стручним сарадницима у вртићима и основним школама
 • студентима хуманистичких наука
 • свима другима који се баве децом предшколског узраста и почетним читањем уопште и који желе да унапреде своје знање о овој области

Љиљана Ранђић, психолог – аутор Алго система раног/почетног читања, неуропсихолошки дијагностичар развојног доба. При Алго центру врши процену и директну обуку деце по Алго моделу. У раду примењује Тренинг когнитивних вештина који је креиран ка унапређењу стратешких вештина учења (Алго метод стратешког учења), унапређењу ефикасности радне меморије (Алго тренинг радне меморије) и логичко-концептуалног и матричног резоновања (Алго логико)

Проф. др Вања Ковић, психолог – неуронаучник у Лабораторији за неурокогницију и примењену когницију и ванредни професор на Филозофском факултету у Београду. Сарађује са истраживачима на водећим светским универзитетима, а међу њима – Оксфордским, на коме је бранила докторску тезу. Њене основне истраживачке области су категоризација, имплицитно и експлицитно учење, тематско и таксономско процесирање, језички симболизам. Аутор је преко 20 публикација индексираних у Web of Science и монографије Језички симболизам. Сарадник је Алго центра на истраживањима која се баве почетним читањем.

др Анђела Шошкић, психолог, асистент на Учитељском факултету Београдског универзитета на предметима Развојна психологија и Педагошка психологија. Сарадник је АЛГО центра на истраживањима у вези са читањем и научном провером АЛГО система за рано учење читања.

Цена учешћа је 2900 динара.

Број рачуна за уплату:
205-265 360-87
Aлго центар Љиљана Ранђић пр.
Стублинска 16
Сврха: Котизација за семинар о почетном читању

(котизацију је могуће уплатити и на лицу места)