Семинар “Читалачки почеци и АЛГО модел обуке”

Семинар за стручњаке и све заинтересоване за област и проблеме почетног учења читања, акредитован код ЗУОВ, број 785.

У склопу базичног семинара о почетном читању бавићемо се следећим аспектима:

 • Теоријским приступима проблему почетног читања
 • Факторима који утичу на почетно читање и читање уопште
 • Разматрањем улоге фонемске свесности у усвајању и развоју читалачке вештине
 • Истраживањима која бацају ново светло на концептуални приступ почетном читању
 • Утицајем фактора писма на развој читалачке вештине и питањем – зашто немамо одличне читаче када имамо најједноставније писмо?
 • Односом развоја функције читања и писања
 • Доступним решењима почетне обуке читања код нас: расположивим дидактичким средствима и методичким приступима
 • Оптималном динамиком обуке читању
 • Разликама у облицима испољавања дислексије у различитим ортографским системима и питањем – зашто наше писмо има превентивни потенцијал у погледу специфичних сметњи у читању, а ми тај потенцијал не искоришћавамо?
 • Упознавањем са АЛГО системом раног/почетног читања:
  • елементима који чине окосницу система
  • шта је то у АЛГО моделу што олакшава читалачке почетке
  • поређење са другим решењима – по чему је АЛГО модел иновативан и јединствен
  • зашто је погодан за примену и на млађем предшколском узрасту као и код деце са успоренијим говорно-језичким развојем

Полазници добијају сертификат, који шаљемо поштом ако се семинар одржава онлајн.

Семинар уједно представља и уводни део обуке за коришћење Алго професионалног модела обуке.

18. мај 2024.
11-19 сати

Вртић "Бубамарин лет", ТЦ Пирамида

065 6316 456 – Љиљана Ранђић

Пријава се врши путем формулара који се отвара кликом на дугме изнад.

 • васпитачима
 • логопедима и дефектолозима
 • стручним сарадницима у вртићима и основним школама
 • студентима хуманистичких наука
 • свима другима који се баве децом предшколског узраста и почетним читањем уопште и који желе да унапреде своје знање о овој области

Љиљана Ранђић, психолог – аутор Алго система раног/почетног читања, неуропсихолошки дијагностичар развојног доба. При Алго центру врши процену и директну обуку деце по Алго моделу. У раду примењује Тренинг когнитивних вештина који је креиран ка унапређењу стратешких вештина учења (Алго метод стратешког учења), унапређењу ефикасности радне меморије (Алго тренинг радне меморије) и логичко-концептуалног и матричног резоновања (Алго логико)

проф. др Вања Ковић, психолог – неуронаучник у Лабораторији за неурокогницију и примењену когницију и ванредни професор на Филозофском факултету у Београду. Сарађује са истраживачима на водећим светским универзитетима, а међу њима – Оксфордским, на коме је бранила докторску тезу. Њене основне истраживачке области су категоризација, имплицитно и експлицитно учење, тематско и таксономско процесирање, језички симболизам. Аутор је око 40 публикација индексираних у Web of Science и монографије Језички симболизам. Сарадница је АЛГО Центра на истраживањима у вези са читањем и научном провером АЛГО система за рано учење читања.

доц. др Анђела Шошкић, психолог, доцент на Факултету за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду на предмету Развојна психологија. Сарадница је АЛГО Центра на истраживањима у вези са читањем и научном провером АЛГО система за рано учење читања.

Цена учешћа је 4000 динара, а уплату је потребно извршити најкасније два дана пре семинара како би уплата благовремено била регистрованаKада се семинар не одржава онлајн, котизацију је могуће уплатити и на лицу места.

Рачун за уплату:
205-265 360-87
Aлго центар Љиљана Ранђић пр.
Стублинска 16
Сврха: Котизација за семинар о почетном читању