Типови даровите деце

Даровита деца не морају бити – и врло често и нису – успешна у академском смислу. На основу теоријског холистичког модела Бетса и Најхартова даровита деца школског узраста разврстана су у 6 категорија с обзиром на њихове емоционалне, когнитивне, социјалне и физичке карактереистике: УСПЕШНО ДАРОВИТО ДЕТЕ је оно “добро прилагођено дете” које постиже импресивне резултате […]