Професионална оријентација повољнија 15% у јануару и фебруару

Професионална оријентација у АЛГО Центру омогућује јасније трасирање правца образовног и професионалног усмерења. Интеграцијом података, добијених проценом личности, професионалних интересовања, општих сособности, упитника локуса контроле и интервјуа – креира се профил усмерења у оптималној форми. Тестирање траје око сат ипо, а извештај садржи и препоруке у вези са даљим усмерењем и аспектима на којима је […]