Убрзана АЛГО обука читању

Убрзана АЛГО обука у трајању од 18 сусрета омогућава безболан пролазак кроз капију читалачког света деци која знају сва или готово сва слова, али још увек се не сналазе са читањем речи и реченица. Деца која тек уче слова, могу проћи кроз њима прилагођену АЛГО обуку у трајању од 36 сусрета.

Деца која правовремено пролазе кроз АЛГО системску обуку, у прилици су да значајно унапреде своју свест о гласовима – поред тога што уче слова и склапање и читање речи и кратких реченица. Ова вештина представља важан предуслов усвајања читања, без којег ће предшколац имати тешкоћа са читањем чак и ако зна сва или готово сва слова.

Ово ће бити краткорочна инвестиција са дугорочним ефектима за полазника, од којег ће се, упркос обуци читању која се спроводи, у бројним задацима имплицитно очекивати да већ у првом разреду има развијену читалачку вештину на нивоу разуменања.

Уз АЛГО обуку читању, полазници имају могућност да додатно похађају и АЛГО тренинг когнитивних вештина, који обухвата вежбице које стимулишу радну меморију, задатке стратешког учења и логичког расуђивања, развој појмовног мишљења, матричко резоновање, и основе критичког мишљења.

Ако имате више питања или желите да се пријавите, пишите нам или нас позовите:

065 6115774
065 6316456

Колико обука траје?

18 сусрета
3 сусрета недељно, по 45 минута
6 недеља

Колико је деце у групи?

Како бисмо обезбедили пажњу и интензиван рад са сваким полазником, часови су индивидуални или у пару.

Где се одржава?

Обука се одржава у простору Логоигрице, на адреси: Булевар Милутина Миланковића 184, Нови Београд