Прва лиценца за рад са децом успоренијег говорно-језичког развоја по АЛГО методу за рано читање

АЛГО СИСТЕМ РАНОГ ЧИТАЊА од овог викенда почиње да живи своју причу у окриљу Логоигрице – у Београду, Баљалуци, Подгорици. Логоигрица тако постаје први логопедско-дефектолошки центар који ће по моделу лиценцирања примењивати АЛГО Систем у индивидуалном раду са децом успоренијег (говорно-језичког) развоја.

У Београду је током викенда одржана обука едуканата Логоигрице са локација у Београду, Бањалуци, Подгорици.
Обука је обухватала теоријски део разматрања проблема почетног читања, основних фактора читања, истраживања која се тиме баве и основним налазима. Упознавали смо се и са праксом почетног читања у свету, питањем ортографских модела и њиховим утицајем на усвајање читалачке вештине као и покушајем одгонетања разлога који су утицали на то да се наша деца касно обучавају у читању – ако се узме у обзир чињеница да је писмо у коме се читање осваја најједноставније. Предрасуде о “чекању”развејавали смо налазима савремених студија.
Разматрана је и применљивост модела у превентивном раду са децом из ризичних група у погледу потенцијалних проблема специфичних сметњи у читању и дислексије. Аутор модела, Љиљана Ранђић,након ових разматрања је у атмосфери повишене радне енергије и мотивисаности упознавала едуканте са практичним делом – Алго системом. Детаљно су разматрани елементи Алго професионалног сета А – основне алатке обуке – а потом се, корак по корак, пролазило кроз систем радионица који чине методску надградњу по принципу “корак по корак”.

Прорађивање елемената модела настављамо кроз супервизију током практичног рада са децом.

Posted in Вести.

Leave a Reply

Your email address will not be published.