Шта уме дете између 2. и 3. године на плану говора и мишљења?

Да бисте били актер и катализатор одрастања вашег детета, неопходно је да имате и извесна знања о томе како дете види свет на одређеном узрасту.
Тек тада ћете моћи да подизање и васпитање доживите изнутра, не као чекање да ваше дете буде словесније и способно за “зрело” резоновање, већ као саучествовање у великој тајни детињства.
Осим тога, на овом узрасту, између 2. и 3. године, лакше је уочити и извесне развојне неправилности и правовремено реаговати.
Ово је доба прве експлозије синапси и скоковитог развоја те су и промене које се дешавају драстичне и скоковите.
Уколико се одступања и развојне неправилности наслуте или региструју, значајно је да не пропустите да вашем детету пружите стимулацију која ће поспешити развој синапси.

Шта је са говором на овом узрасту?

КВАНТИТАТИВНИ РАЗВОЈ И КВАЛИТАТИВНЕ НОВИНЕ:

– Нагли пораст речника: са 30 месеци дете у просеку има речник од 600-700 речи, са 3 године: 800-900 речи (ипак, разлике међу децом су велике: од неколико десетина до преко 1500)
– Говор је и даље у склопу контакта дете-одрасли
– Дете почиње да разуме вербалне изразе без ослањања на невербалне елементе
– Способно да изврши налог који се односи на исти предмет али другачији захтев( дај ми лопту, дај лопту бати, стави лопту у кутију)
– Јављају се предлози (у, на, иза, испод…)
– Ознаке за својства предмета (величине, боје…)
– Ознака за време (сада, после, јуче…)
– Повећава се дужина реченице (готово нестају једночлани искази; између 2 и 3 ипо речи-просек речи са 3 године)

– Дете исказује сложеније односе:

Субјекат, радња, објекат (тета даје лопту)
Субјекат, радња, место (беба спава у кревету)
– Артикулација боља-особе које нису из блиске околине могу да разумејудечје исказе
– Гестови и пантомима више нису неопходни али су и даље присутни
– Говор постаје делимично самостално средство комуницирања и, у почетном виду, средство мишљења

МИШЉЕЊЕ СЕ РАЗВИЈА УЗ ОСЛАЊАЊЕ НА ГОВОР:

– Дете ЈЕ способно да говори и размишља о ономе што је одсутно
– Јављају се речи за означавање времена (2. половина треће године: сада, пре, после)
– Појава глаголских облика за означавање садашњег, блиског прошлог и будућег времена

РАЗВИЈА СЕ ПРВИ НИВО АПСТРАХОВАЊА И ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈЕ:

– дете је способно да именује и издвоји поједина својства
( боје:црвено, жуто…, односи:исто, различито; веће, мање)
– разумева односе међу предметима и користи речи којима се они исказују
( у, на, иза, испред, горе, доле)
– схвата једноставне квантитативне односе
(са 2 године разликује један од много, са две ипо може да да један, са 3 уме да пружи и два предмета ако му се затраже)

ЈАВЉА СЕ СПОСОБНОСТ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА ПУТЕМ УНУТРАШЊИХ ПРЕДСТАВА:

Ово се испољава у…
– Напредовању код активности употребе оруђа:
– За приближавање удаљених предмета
– за одгуривање предмета
– За сударање предметима
НОВИНА код употребе оруђа – дете је способно да:
– међу више различитих оруђа одабере одговарајуће за решење проблема
– у расположивом амбијенту потражи и одабере одговарајуће оруђе
– ИЗРАДИ одговарајуће оруђе ( нпр. савије праву, а савитљиву жицу како би добило куку и дохватило жељени предмет)

И, имајте на уму наш мото: “ГРАНИЦЕ НИСУ ОГРАНИЧЕЊА” – оне су само чувари једног света који се расте и развија, света који управо тим границама бива заштићен и стабилан…док не освоји нове хоризонте, када ће се те исте границе проширити…

Стога покушавајте да разумете и докучите тајну дечијег света, растите упоредо са њима, узајамно се инспиришите и радујте се растећи…растите радујући се!

Извор фотографије: https://www.peakpx.com/638897/

Posted in Блог.

Leave a Reply

Your email address will not be published.