НОВИ семинар: АЛГО метод стратешког учења у припремном предшколском и раном основношколском узрасту

Позивамо вас на акредитовани семинар о оснаживању вештина учења како типичне, тако и деце у инклузији.

На семинару се упознајемо са неурокогнитивним функцијама и њиховим развојем у припремном предшколском и раном основношколском периоду, и са Алго стратешким приступом учењу, и могућностима и ограничењима примене овог приступа у раду са децом која имају развојно-језичке потешкоће.

Аутор програма: Љиљана Ранђић, психолог

Реализатори/предавачи:
Љиљана Ранђић, дипломирани психолог
Анита Самиос Сам Пејановић, дипломирани дефектолог-логопед-сурдолог
Драгана Левићанин, дипломирани васпитач

Полазници могу бити: учитељи (наставници разредне наставе), васпитачи у предшколској установи, стручни сарадници у предшколској установи и школи, сарадници (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник), логопеди, дефектолози

Семинар је акредитован у ЗУОВ-су и носи 8 бодова.

Трајање семинара: 8 сати
Цена: 2500 дин.

Где: вртић Бубамарин лет, ТЦ Пирамида, Ј. Гагарина 153а/39, Нови Београд

ПРИЈАВА НА ЛИНК:
https://forms.gle/aQuQVfrEZWWYyeZe8

Posted in Вести.

Leave a Reply

Your email address will not be published.