ОНЛАЈН семинар о читалачким почецима и АЛГО систему 31.10.2020.

Семинар о почетном и читању уопште који укршта различите перспективе из пограничних дисциплина које се (почетним) читањем баве.

Семинар ће се одржати онлајн на платформи Зум, па ће овај пут моћи да нам се придруже и заинтересовани који иначе нису у могућности да присуствују.


Покушаћемо да одговоримо на питања:
Да ли је читање исто у различитим језицима?
Када почети са обуком? Да ли то зависи од сложености писма, традиционог приступа или развојне основе?
Како стартовати са обуком – која су нам расположива дидактичка средства, методски приступи?
Како су погрешна полазишта креирала погрешан приступ обуци код нас? Шта о томе кажу савремена истраживања?

Читалачке почетке разматраћемо из теоријског, научноемпиријског, неуробиолошког угла али и из педагошке – практичнометодске перспективе – у 1. делу дана
У другом делу дана упознаваћемо се са иновативним приступом почетном читању и Алго моделом обуке.

Семинар је конципиран тако да се проблем почетног читања разматра из угла различитих дисциплина те је управо такав и приступ – интердисциплинаран.

Полазници могу бити сви који се почетним читањем баве из различитих перспектива: учитељи, педагози, дефектолози/логопеди/олигофренолози, васпитачи, психолози и родитељи које усхићује разоткривање тајне дечијег развоја и сазнања.

Предавачи:
проф. др Вања Ковић, психолог-неуронаучник и професор на Филозофском факултету у Београду – катедра за когницију и неурокогницију

др Анђела Шошкић, психолог, асистент на Учитељском факултету, сарадник у Лабораторији за неурокогницију и примењену когницију на ФФ

Љиљана Ранђић, психолог-когнитивни дијагностичар развојног доба, аутор Алго модела

Цена семинара: 2900 дин.
Полазници добијају сертификат о похађању.

Добродошли у читалачку авантуру!

Пријава за семинар је обавезна због ограниченог броја места. До формулара за пријаву можете доћи кликом на дугме изнад.​

31.10.2020.
од 10-18 сати

online на платформи Zoom (пријављени учесници добијају линк за приступ)

065 611 5774 – Љиљана Ранђић

Posted in Вести.

Leave a Reply

Your email address will not be published.