Април и мај: 15% попуста на проверу језичких способности важних за школу

У септембру, са попустом од 15% вршимо општу когнитивну процену.

Уместо 5300 дин, ова процена доступна је по цени од 4500 дин.

Само у АЛГО ЦЕНТРУ издвојили смо месеце у којима обављамо ову процену, и одабрали језичке аспекте који највише утичу на школски успех:

  • ментални лексикон/рецептивни речник – што дете влада већим бројем појмова , лакше ће да прати наставу, разумева градиво и овладава њиме
  • граматичко-синтаксичко разумевање – од степена развијености овог нивоа разумевања језика такође зависи колико ће дете успешно да прати наставу али и гради социјалне контакте са децом
  • језичка флуентност – односи се на брзину призивања речи из менталног лексикона и њихову продукцију у говору – од ове вештине зависи колико ће дете успешно презентовати научено градиво и у усменом и писменом облику
  • вештина формирања појмова представља спону која везује мишљење и говор, а начин и вештина којом дете формира појмове значајан је фактор учења уопште
  • фонолошка свесност – односи се на свест о говорним јединицама језика и она је важан предиктор читачачке вештине
  • ниво читалачке вештине – од ове вештине зависи овладавање градивом и напредак у свим сегментима знања

Проценом ових језичких показатеља, а без укључивања процене других когнитивних функција (која знатно продужава период тестирања), може се поуздано предвидети будући успех детета као и евентуалне тешкоће и сметње учења, што је основа и за смернице и путоказе ка аспектима које је потребно унапредити и оснажити.

Иако ову врсту процене радимо током целе године, до краја маја, уместо 5300 динара, цена ове процене је 4500 дин.

065 6316 456, 065 611 5774 Љиљана Ранђић

Илустрација: <a href=’https://www.freepik.com/photos/background’>Background photo created by pvproductions – www.freepik.com</a>

Posted in Вести and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published.