15% попуста на процену школских вештина

Шта су то ШКОЛСКЕ ВЕШТИНЕ од којих зависи и школски успех, а које се МОГУ ПРОЦЕНИТИ али и унапређивати?Вештина организовања школског градива, постављања кључног питања, праћења и излагања школског градива, реструктурисања и парафразирања и све оно што укључује процес стицања функционалног знања – чини школске вештине.

Подлога за развој ових вештина су способности и вештине које су тестолошки самериве.

Овакву процену радимо у Алго центру у циљу превенције потешкоћа у процесу стицања знања, унапређења вештина овладавања градивом и учењем уопште као и превенције подбацивања у школи.

Kомплет тестова којим вршимо процену обухвата способности које ће у великој мери креирати будући успех и степен ефикасности ученика/студената.

Процењујемо аудитивно и визуелно памћење, визуомоторну координацију и дискриминацију, визуоперцептивне способности, обим менталног лексикона, вербално и нумеричко расуђивање, механичко, апстрактно расуђивање, просторне односе, перцептивну брзину и тачност.

Коме је намењено: од предшколског узраста до одраслог доба

Уместо 7600 дин., током јуна и јула – цена тестирања је 6500 дин.

* Цена укључује тестирање, израду извештаја и консултације ради тумачења резултата.

Више информација о психолошком тестирању можете наћи овде.

Posted in Вести.

Leave a Reply

Your email address will not be published.