Повољнија професионална оријентација до краја фебруара

Драги пратиоци, почетак године је право време да се консолидују ресурси и “пакети спремности” за нове почетке- како предшколаца, за полазак у школу, тако и основаца – за усмерење ка средњој школи или средњошколаца за усмерење ка факултету.

У Алго центру организујемо процену деце и професионалну оријентацију, која је у јануару и фебруару доступнија за 15%

Комплет тестова за предшколце обухвата процену:- опште интелигенције, – визуомоторне интеграције и аудитивне перцепције – важних за усвајање читања и писања , – говорно-језичких способности, – способности формирања појмова и математичко резоновање, важних за школске вештине и успех у свим школским активностима.

Овај тип процене радимо уз савремене тестове који се не примењују при тестирању код уписа у школу, а овакав тип процене је информативнији, отворенији за препоруке оснаживања вештина које се показују недовољно функционалним а и бољи је предиктор школског успеха уопште.

Професионалну оријентацију радимо у 2 варијанте – основну и обухватну.

Основна варијанта обухвата примену:- теста интелигенције- теста личности- теста професионалних интересовања- упитника локуса контроле- интервју- извештај о процени са препорукама.

  • Овај тип тестирања траје између 90 и 120 мин.
  • Цена овог типа тестирања је, уместо 6900, 5800 дин. у јануару и фебруару.
  • Цена укључује тестирање, израду извештаја и консултације ради тумачења резултата.

Обухватна варијанта тестирања укључује све горепоменуто уз додатну примену тестова специфичних способности којима се процењује_- тест апстрактног расуђивања- тест нумеричког расуђивања- тест перцептивне брзине и тачности- тест механичког расуђивања- тест просторних односа.

  • Стога се ова варијанта тестирања изводи из 2 дела и траје око 4 – 4 ипо сата укупно. Резултат процене је специфични профил детета са карактеристичним снагама које указују на даље усмерење.
  • Уместо 11800, цена ове процене у јануару и фебруару је 10000 дин.
  • Цена укључује тестирање, израду извештаја и консултације ради тумачења резултата.

Хајде да заједно откривамо ресурсе спремности за нове почетке!

Контакт за заказивање: 065 6316 456

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА – УКОЛИКО ВАМ ТО ОДГОВАРА – ПРОЦЕНУ ОБАВЉАМО НА ВАШОЈ АДРЕСИ

Posted in Вести.

Leave a Reply

Your email address will not be published.