АЛГО читање за почетнике

АЛГО обука читању у трајању од 36 сусрета омогућава безболан пролазак кроз капију читалачког света деци која тек тек уче своја прва слова. Деца која већ знају већину слова, али још увек не читају речи и реченице, имају на располагању убрзану АЛГО обуку од 18 сусрета.

У АЛГО систему, деца пролазе кроз низ пажљиво осмишљених и научно утемељених активности које их поступно воде од првих слова до читања реченица. Обука се одржава у пракси провереним оптималним темпом: три пута недељно, током дванасет недеља.

Усвајање читања на предшколском узрасту имаће дугорочне позитивне ефекте како на когнитивни развој тако и на успешно савладавање школских задатака, јер се од првака у бројним задацима имплицитно очекује да имају развијену читалачку вештину на нивоу разуменања.

Уз АЛГО обуку читању, полазници имају могућност да додатно похађају и АЛГО тренинг когнитивних вештина, који обухвата вежбице које стимулишу радну меморију, задатке стратешког учења и логичког расуђивања, развој појмовног мишљења, матричко резоновање, и основе критичког мишљења.

Ако имате више питања или желите да се пријавите, пишите нам или нас позовите:

065 6115774
065 6316456

Колико обука траје?

36 сусрета
3 сусрета недељно, по 30 минута
12 недеља

Колико је деце у групи?

Како бисмо обезбедили пажњу и интензиван рад са сваким полазником, часови су индивидуални или у пару.

Где се одржава?

Обука се одржава у простору Логоигрице, на адреси: Булевар Милутина Миланковића 184, Нови Београд