Када дете треба да почне да учи да чита?

Будући да се често сусрећемо са отпором идеји да би деца требало да почну са учењем пре предшколског узраста, издвојили смо 10 разлога због којих је за дете боље да у свет читања уплива раније него што је то уобучајено у нашем образовном систему:

  1. Сензитивни период, у коме су деца најспремнија за учење слова и почетног читања је између 3 и по и 5 и по година за децу типичног развоја. Зато је мотивација тада најјача!
  2. У овом периоду – учење слова и почетно читање за дете имају карактер функционалне игре. Развој и учење се преплићу и дете, вежбајући вештину читања, брже пролази кроз развојни период.
  3. Симболичке функције се такође развијају у овом периоду. То најбоље показује потреба за цртањем. Њу препознајемо и стимулишемо, али не и развојну потребу детета да знаком-словом означи (недовољно освешћени) глас – глас којим твори речи и којим манипулише током комуникације.
  4. Став да се мора чекати да се свест о гласовима развије је погрешан, јер та свест се управо развија излагањем словима! Слова фиксирају глас и помажу да дете лакше “види” и манипулише њиме. То потврђују савремене студије.
  5. Наше писмо је најједноставније и везе глас-слово су апсолутно доследне. Kада се једном фиксирају, оне постају функционалне у читању и писању. Зато деца-читачи у доследним системима по правилу бивају вештија у читању од другара који читају у недоследним (француски, енглески…). Ипак, по резултатима међународних истраживања, наша деца нису довољно добри читачи! Један од основних разлога је неосновано одлагање почетка обуке.
  6. Kод деце која нису изградила добре и стабилне везе глас-слово веће су сметње при усвајању правописних правила. Такође, она се показују као лошији читачи.
  7. Деца са дислексијом имају проблем управо у грађењу и стабилизовању веза глас-слово. Рано грађење правилних веза глас-слово и вежбе конструисања и читања речи делују превентивно за ову децу и ублажавају степен испољавања дислексичних проблема!
  8. Без вештог читања на нивоу речи нема успешног читања реченица нити разумевања, и самим тим читања уопште. Ефикасно читање речи на ранијем узрасту унапређује вештину читања уопште! То се најјасније види кроз потешкоће у савладавању школског градива, уколико дете не зна да чита пре школе.
  9. Деца која су на раном узрасту вештији читачи, остаће бољи у читању од својих мање успешних другара и током времена, како показује савремена британска студија једнојајчаних близаначких парова.
  10. Најзад, деца која су стартно вештији читачи – не само да остају то и током времена већ се ефекти завидне читалачке вештине преносе и на опште интелектуалне способности. Дакле, увежбавањем читања унапређује се – не само та вештина већ и интелигенција детета! (подаци исте савремене британске студије једнојајчаних близанаца)

(слика: Daria Shevtsova, платформа Pexels)

Posted in Блог and tagged , , , , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published.