Превенција потешкоћа у читању уз АЛГО професионални модел почетног читања

У Алго професионални модел обуке уткани су сви важни фактори почетног читања и увезани на начин да се међусобно преплићу, стварајући кумулативно дејство у оснаживању почетних читалачких корака:
    • модел подржава равномерно усвајање великих и малих слова, јачина стечених веза је сразмерна – у кратком временском року деца и без почетног знања слова СТИЧУ ВЕШТИНУ БРЗОГ ИМЕНОВАЊА СЛОВА – што је важан фактор успешног почетног читања
  • системском применом модела ОСНАЖУЈЕ СЕ И УНАПРЕЂУЈЕ ФОНЕМСКА СВЕСНОСТ ДЕТЕТА за чак пар година, у односу на узрасну доб
  • вежбама претраживања на посебно дизајнираним таблама ВЕЖБАЈУ СЕ ОЧНИ ПОКРЕТИ ВАЖНИ ЗА ЧИТАЊЕ који су такође посебан фактор успешности читања
  • одвајањем читања од писања ослобађа се део радне меморије који би био окупиран графомоториком – РАДНА МЕМОРИЈА СЕ ПОСТЕПЕНО ОСНАЖУЈЕ И ШИРИ кроз модел ито КОГНИТИВНИМ АСПЕКТИМА ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА
  • системска стимулација склапања псеудоречи и псеудореченица у раном периоду ДОДАТНО ОСНАЖУЈЕ МЕТА ПЛАН СВЕСНОСТИ О ГЛАСОВНОЈ СТРУКТУРИ РЕЧИ
  • системски се варира фактор дужине речи и степен фонемске свесности те дете ПОСТЕПЕНО И СИСТЕМАТСКИ ПРЕЛАЗИ НИВОЕ РАЗЛИЧИТОГ СТЕПЕНА СЛОЖЕНОСТИ – све до тросложне реченице
  • модел подржава УПОРЕДНУ ПРОЦЕНУ И СТИМУЛАЦИЈУ истим “алаткама” те је могуће праћење напретка, индивидуализација и интервенција током његове примене
АЛГО модел је, стога, модел који стимулативним програмом – базираним на неурокогнитивним сазнањима о почетном читању – спречава развој (очекиваних) потешкоћа у читању, оснажује и унапређује базичне вештине – унапређујући тиме читалачке вештине уопште, а посредно делујући и на успех у учењу и стицању сазнања и повећавајући ефикасност у многим сегментима развоја
Posted in Блог and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published.