Како АЛГО материјалима стимулисати у кућним условима предшколарце који знају сва или већину слова, али се још нису извештили у читању?

АЛГО предшколарко ПРИМО и ОПТИМО садрже слова на жутој позадини, без слике, која су згодна за склапање речи по инструкцији, склапање реченица, псеудоречи или псеудореченица (ове последње изискују виши ниво фонолошке обраде и ангажовање радне меморије) У сваком од сетова имају по 3 слова међу самогласницима и чешћим словима: Р, С, К, Л, а од осталих по 2 – што је довољно за градњу различитих конструкција.

Поред слова која се појављују у видеу, оба сета садрже и појединачна слова (посебно картице са малим, а посебно са великим словима) за вежбе спаривања и распаривања – којима се утчвршћују стечене, граде нове везе, а евентуално исправљају погрешне.

БЕЗ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ВЕЗА ГЛАС-СЛОВО, БРЗИНА ОБРАДЕ НЕЋЕ БИТИ ДОВОЉНО РАЗВИЈЕНА ДА БИ ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ БИЛО СИМФОНИЧНО (ово је потребан, а не довољан услов – видети претходни пост).

Разлика међу сетовима је у броју речи СА СЛИКОВНОМ ПОЗАДИНОМ – у ПРИМО сету има 12 речи – међу којима се појављује свако слово, а у ОПТИМО само 1 показна реч са сликом.

ПРИМО је, стога, намењен деци која су закорачила у свет слова, владају извесним бројем веза али не свим, док је ОПТИМО за предшколарце (или млађе) који знају сва или скоро сва слова али им ваља увежбавати брзину и ефикасност конструкција (по диктату), фонемску свест и почетно читање.

Предшколарци ће уз АЛГО имати прилику да овладавају читалачком тајном с радошћу и лако!

Posted in Блог and tagged , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published.